Визия

Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.
Целта на детската градина е да се създаде безопасна среда, която поддържа растежа на детето и им позволява да има широк кръг от приятели.

В детска градина 172 „София“, ние се концентрираме върху взаимоотношенията-истински дискусии с децата и партньорство с родителите.

Децата са насърчавани на независимо мислене и решаване на проблеми, което позволява на техните мисловни умения да се развиват и укрепва тяхната самооценка. Ние искаме да се даде възможност на децата да растат като самоуверени, добре балансирани хора на света.